Centre Familianova és un centre que neix el 2002 amb la intenció de donar una resposta pluridisciplinar a tots els aspectes, les inquietuds i les necessitats vinculades a la família, i atendre psicològicament les persones i/o famílies que s’enfronten a qualsevol tipus de problemes, crisi o dificultats familiars o individuals.

Centre Familianova  és un Centre Sanitari Autoritzat en Psiquiatria i Psicologia pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, codi E08563878 del registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.