BENESTAR EMOCIONAL ADOLESCÈNCIA

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el benestar emocional és “un estat d’ànim en
el qual la persona s’adona de les seves pròpies aptituds, pot afrontar les pressions normals de
la vida, pot treballar productivament i fructífera, i és capaç de fer una contribució a la
comunitat”.
En el cas de l’adolescència, aquest element és especialment important perquè es tracta d’una
etapa vital clau en el desenvolupament emocional de la persona. Per proveir les persones
adolescents d’aquest benestar emocional que els faci sentir que el seu camí pot aportar aspectes
positius al seu entorn i, sobretot, a ells mateixos, cal que siguem capaços d’escoltar-los, però
també d’entendre’ls.
Aquesta serà la forma de facilitar que detectin i acceptin les seves aptituds i les seves limitacions,
de possibilitar-los que coneguin les eines de què disposen per fer front a la vida en tots els seus
àmbits, i de convèncer-los que no estan sols perquè som al seu costat per acompanyar-los pel
que els calgui…i que s’ho creguin!

 

 

ANSIETAT…COM PUC SABER SI ÉS PATOLÒGICA?

L’ansietat, de la mateixa manera que la por o l’estrès, tenen dues formes de presentar-se en la vida d’una persona:

  • com a mecanisme adaptatiu i natural de resposta a determinades situacions o estímuls desencadenants, sense el qual no podríem enfrontar-nos a aquestes situacions i estímuls
  • i com a patologia, fet que causa determinats símptomes que cal tractar.

Com diferenciar totes dues tipologies?

  • L’ansietat no patològica ens serveix per ser resolutius en situacions de demanda com un examen, per exemple. La presència d’exàmens fa que les persones ens activem de forma especial i puntualment intensa. Aquesta manera de reaccionar per part de l’organisme ens és útil per enfrontar-nos amb determinades garanties a aquest examen perquè farà que estudiem amb més motivació, que ens concentrem més en la tasca i que posem en marxa els recursos adequats i disponibles per a la situació demandant.
  • Quan aquest estat d’alerta i activació es repeteix o es manté excessivament en el temps, la mobilització d’energia i de recursos és excessiva i desproporcionada, fent que l’organisme n’acabi patint les conseqüències i fent necessària una intervenció professional adient. Una ansietat patològica pot caracteritzar-se, entre d’altres senyals fisiològics per fatiga, problemes per conciliar el son, tremolors, dolors en diferents parts del cos o irritabilitat; i cognitivament, per percepció de situacions normals com amenaçadores, dificultat per allunyar-se de les preocupacions, dificultat per concentrar-se o preocupació En aquest moment caldrà plantejar-se la intervenció professional.