En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), el propietari de la web , l’ informa de lo següent

  • Denominació social: CENTRE FAMILIANOVA, S.L.
  • NIF: B63086193
  • Domicili: C/ Borràs, 38 Baixos, 08016 – Barcelona (Barcelona)

Amb els límits establerts en la llei, CENTRE FAMILIANOVA, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves planes web.

Els continguts i informació no vinculen a CENTRE FAMILIANOVA, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta únicament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les planes d’Internet de CENTRE FAMILIANOVA, S.L. poden contenir enllaços (links) a d’altres planes de tercers que CENTRE FAMILIANOVA, S.L. no pot controlar. Per això, CENTRE FAMILIANOVA, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en planes de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website son propietat exclusiva de CENTRE FAMILIANOVA, S.L. o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemant o comunicació pública total o parcial, haurà de tenir el consentiment exprés de CENTRE FAMILIANOVA, S.L..

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que CENTRE FAMILIANOVA, S.L. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de lo establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’ informem que, mitjançant la complementació  dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractada en els fitxers de CENTRE FAMILIANOVA, S.L. amb la finalitat de poder-li oferir els nostres serveis i informar-lo de les millores del lloc  Web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@familianova-schola.cat o a l’adreça: C/ Borràs, 38 Baixos, 08016 – Barcelona (Barcelona).