CENTRE FAMILIANOVA, S.L., con NIF/CIF B63086193, direcció C/ Borràs, 38 Baixos, 08016 – Barcelona (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació mostrada a les pàgines d’Internet de www.familianova-schola.cat.

Amb els límits establerts a la llei, www.familianova-schola.cat no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen www.familianova-schola.cat ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de www.familianova-schola.cat poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.familianova-schola.cat no pot control. Per tant, www.familianova-schola.cat no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website son propietat exclusiva de www.familianova-schola.cat o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.familianova-schola.cat.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que www.familianova-schola.cat ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò que establert a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que, mitjançant la cumplimentació dels formularis del website, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de CENTRE FAMILIANOVA, S.L. amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a info@familianova-schola.cat o a la direcció C/ Borràs, 38 Baixos, 08016 – Barcelona (Barcelona).