• Dislexia
  • Baix rendiment escolar
  • Problemes d’atenció
  • Desmotivació
  • Mal comportament a l’aula

Els trastorns en el rendiment escolar constitueixen un problema d’elevada freqüència en les consultes de psicologia. Els pares solen preocupar-se quan els seus fills no rendeixen suficientment a l’escola i solen traspassar les seves pors cap als propis mestres i/o psicòlegs. El rendiment escolar baix o deficient pot respondre a diferents causes: problemes familiars, manca de motivació, problemes d’aprenentatge no diagnosticats fins el moment, problemes emocionals, problemes de salut…

El nen o adolescent que presenti dificultats escolars, estarà en perill de trobar-se secundàriament amb problemes en el futur, tant des d’un punt de vista social com econòmic. Tanmateix, el seu prestigi i nivell de competitivitat es veurà compromès davant dels pares, parents, amics, professors, disminuint la valoració de sí mateix i l’autoestima.

Es fa necessari, doncs, fer una aproximació al diagnòstic i orientar la terapèutica per tal d’ajudar al nen que té problemes amb el seu rendiment escolar i procurar que l’ajuda sigui d’utilitat tant pels pares com pels mestres.