Test realitat virtual

  • Atenció sostinguda
  • Impulsivitat
  • Distracció

El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de caràcter neurobiològic que s’inicia en la infància i que implica un patró de dèficit d’atenció, hiperactivitat i / o impulsivitat. En moltes ocasions està associat amb altres trastorns (negativista-desafiant, trastorn del son, trastorn de conducta, trastorn d’ansietat ….).

Si el teu fill sembla prestar atenció però no entén o bé sembla no escoltar el temps suficient, li costa molt acabar les tasques o no les acaba, es distreu amb facilitat, és distret, desordenat, li costa organitzar-se, es mou molt, li costa estar assegut a la classe, parla en excés, interromp les converses i no sap esperar el seu torn, fins i tot responent de forma precipitada, si sovint molesta i provoca el rebuig de companys i adults, si, a més, de vegades sembla que no valora el risc i es posa en situacions complicades, potser el teu fill pateixi un TDAH.

En el TDAH intervenen diferents factors: genètics, biològics, ambientals, psicològics i psicosocials. A més cal tenir en compte que el nen té unes característiques pròpies donat el seu moment evolutiu i la plasticitat que això comporta.

Tots aquests aspectes han de ser tinguts en compte a l’hora de programar la intervenció i el tractament, en el qual s’haurà d’abordar tots els àmbits de la vida del nen o adolescent: personal, familiar, social i escolar.

En el nostre centre plantegem un abordatge personalitzat i específic per a cada cas en funció de les seves característiques pròpies, treballant coordinadament amb pares i professors per a facilitar un millor desenvolupament i evolució del nen o adolescent. En el nostre centre ens preocupem per una avaluació de qualitat, realitzem un estudi ampli de cada cas utilitzant diferents tècniques i instruments, en el cas del TDAH aquesta avaluació la completem utilitzant AULA Nesplora: el test més complet per a l’avaluació de Trastorn per Dèficit d’Atenció:

  • És un test Innovador que utilitza la realitat virtual per a la mesura dels símptomes del TDAH
  • És una eina Divertida, els nens ho perceben com un joc, això facilita l’obtenció de resultat fiables
  • És Objectiva: facilita tota la informació necessària per conèixer l’estat de l’atenció i altres processos relacionats amb TDAH, com la impulsivitat o l’activitat motora
  • És una prova Ràpida: es realitza en uns 20 minuts, facilitant que el nen no s’esgoti
  • És una tècnica Fiable: els resultats es comparen amb els de 1500 nens que ja han realitzat la prova.

Si estàs en aquesta situació, si et planteges com ajudar al teu fill, consulta’ns i t’ajudarem.